Tablets / HP
HP
HP L02442001 Tablet Battery
CS-HCQ720SL
Price: $37.95
3.7V 5000mAh Li-Polymer
L02442001
For: CQ720A, eStation Zeen, Photosmart eStation C510
HP 72558-005, 728250-421, 728558-005, AO02030XL, AO02XL, HSTNN-LB50 Tablet Battery
CS-HPE100SL
Price: $66.95
7.4V 4150mAh Li-Polymer
72558-005, 728250-421, 728558-005, AO02030XL, AO02XL, HSTNN-LB50
For: ElitePad 1000, ElitePad 1000 G2, F1Q77EA, J4M73PA#ABG, J5N62UT
HP 10979176-00, 739691-001, HSTNH B14C-S, HSTNH-B20C, HSTNH-B20C-S, WD3870127P Tablet Battery
CS-HPE700SL
Price: $25.95
3.7V 4100mAh Li-Polymer
10979176-00, 739691-001, HSTNH B14C-S, HSTNH-B20C, HSTNH-B20C-S, WD3870127P
For: Slate 7 1800 Tablet, Slate 7 3G, Slate 7 Voice Tab, Slate 7 Voice Tab Dual Sim, Tablet 7 1800
HP BY02, HSTNH-C13C-S Tablet Battery
CS-HPE810SL
Price: $49.95
3.7V 5650mAh Li-Polymer
BY02, HSTNH-C13C-S
For: 7600US, HSTNH-H408C, Slate 8 Plus, Slate 8 Pro
HP PR-3356130 Tablet Battery
CS-HPG213SL
Price: $24.95
3.7V 2850mAh Li-Polymer
PR-3356130
For: Slate 7 G2 1311, Slate 7 G2 1315
HP 753329-1C1, 753703-005, 775691-001, HSTNN-IB6E, HSTNN-UB6E, KK04XL Tablet Battery
CS-HPR612SL
Price: $49.95
7.4V 3800mAh Li-Polymer
753329-1C1, 753703-005, 775691-001, HSTNN-IB6E, HSTNN-UB6E, KK04XL
For: Pro x2 612 G1
HP 781101-001, PR-3159167 Tablet Battery
CS-HPS100SL
Price: $38.95
3.7V 8000mAh Li-Polymer
781101-001, PR-3159167
For: 2201, Slate 10 Plus
HP 795065-001, PR-3258128 Tablet Battery
CS-HPS570SL
Price: $23.95
3.8V 3000mAh Li-Polymer
795065-001, PR-3258128
For: Stream 7 5700, Stream 7 5700ng, Stream 7 5709
HP 32102102 Tablet Battery
CS-HPS700SL
Price: $27.95
3.7V 4000mAh Li-Polymer
32102102
For: Slate 7 Extreme
HP 751655-001, HSTNH-B19C, HSTNH-B19C-S Tablet Battery
CS-HPT630SL
Price: $23.95
3.8V 3000mAh Li-Polymer
751655-001, HSTNH-B19C, HSTNH-B19C-S
For: 6301RA, 6401LA, Pomegranate, Slate 6 VoiceTab Dual SIM, Slate 6 VoiceTab II Dual SIM, Slate6 VoiceTab, Slate6 VoiceTab Plus
HP 694398-2C1, DW02XL, HSTNN-DB4B, HSTNN-IB4B Tablet Battery
CS-HPX211SL
Price: $74.95
3.7V 6750mAh Li-Polymer
694398-2C1, DW02XL, HSTNN-DB4B, HSTNN-IB4B
For: 11-G010NR, 11-G012NR, Envy X2 11, Envy x2 11-G000ES, Envy X2 11-G030EA, Envy x2 11-G900EA, Envy X211-G001TU, Envy X211-G003TU, Envy X211-G004TU, Envy X211-G095CA, TPN-104
HP 635574-001, 635574-002, 649649-001, 649650-001, HSTNH-F29C-S, HSTNH-I29C, HSTNN-S29C-S Tablet Bat
CS-HTP100SL
Price: $43.95
3.7V 6000mAh Li-Polymer
635574-001, 635574-002, 649649-001, 649650-001, HSTNH-F29C-S, HSTNH-I29C, HSTNN-S29C-S
For: TouchPad 10